सन्मित्र मंडळ,गोरेगाव  व संचालित संस्थांचे संपर्क व अभिप्रासाठी

संपर्क

सन्मित्र मंडळ, गोरेगाव

पत्ता – गोगटेवाडी रस्ता ,  ऑफ आरे रस्ता, गोरेगाव(पूर्व) , मुंबई – ६३

दूरध्वनी क्र. +९१ २२ २९२७ ६७१८

ई-मेल : sanmitramg@gmail.com

नूतन शिशु मंदिर

दूरध्वनी क्र. +९१ ८६५२० ७०७०१

ईमेल : nutanshishu@gmail.com

 

बैरामजी प्राथमिक शाळा

दूरध्वनी क्र. +९१ २९२७ ६८५८

​ई-मेल: bjprimaryschool@gmail.com

सन्मित्र मंडळ विद्यामंदिर

​दूरध्वनी क्र. +९१ २९२७ ७० ११

ई-मेल: sanmitramandal001@gmail.com

आपला अभिप्राय

नाव : *

ई-मेल *

दूरध्वनी

अभिप्राय

Thanks! Message sent.