1/18
"सुस्वागतम् ”

सन्मित्र मंडळ,गोरेगाव च्या हीरक महोत्सवी वर्षात आपले सहर्ष स्वागत. आपला संस्थेप्रती स्नेह आहेच, वेबसाईटच्या माध्यमातून आपले ऋणानुबंध अधिक घट्ट होतील.

आगामी कार्यक्रम 
  • fb Page for SMG
  • U Tube Channel for SMG

 ईमेल –sanmitramg@gmail.com

 

दूरध्वनी क्र.  +९१ २२ २९२७ ६७१८

संपर्कात राहा

गोगटेवाडी रस्ता ,  ऑफ आरे रस्ता, गोरेगाव(पूर्व) , मुंबई – ४०० ०६३

संपन्न झालेले कार्यक्रम

सन्मित्र मंडळ संचालित बैरामजी जीजीभॉय प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना. शैक्षणिक वर्ष २०२०/२०२१ मधील शालेय पाठ्यपुस्तकांचे वितरण करण्यात आले.

रोजी विज्ञान दिनाचा कार्यक्रम 4.30 वाजता सुरु झाला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सौ. धस बाई यांनी केले.

बैरामजी जीजीभॉय प्लाथमिक शाळा - इंग्रजी नाट्यिकरण.

वर्षे २०१८-१९ -मधील संपन्न झालेले कार्यक्रम.

 2019  :  सन्मित्र मंडळ, गोरेगाव 

वेबसाइट निर्मिती : प्रशांत जाधव / अजित वर्तक

संकल्पना - अमेय पेडणेकर

छायाचित्रे : मेघनाद गणपुले